Szkolenia dla firm z zakresu ergonomii miejsca pracy i profilaktyki bólu kręgosłupa

Prowadzenie szkoleń dla firm z zakresu ergonomii miejsca pracy i profilaktyki bólu kręgosłupa - "Jak uniknąć bólu kręgosłupa i narządu ruchu w pracy"

Wiedza i doświadczenie jakie zdobyłem od 1998r. jako klinicysta, a od 2007r. jako instruktor Instytutu McKenziego, dały mi w naturalny sposób przygotowanie do rozszerzenia oferty z zakresu działalności szkoleniowej. Przez wiele lat, prowadzona przeze mnie działalność edukacyjna skierowana była jedynie do fizjoterapeutów i lekarzy. Przez cały ten okres, poza umiejętnościami, dojrzewała we mnie myśl o wykorzystaniu w inny sposób ogromnego potencjału jaki posiada metoda McKenziego. Informacje jakie otrzymują indywidualni pacjenci, odnośnie zasad samoleczenia i profilaktyki schorzeń narządu ruchu, mogą również przynieść wymierne korzyści w przypadku szerszej populacji osób. Chodzi o tę grupę, która nie miała do tej pory styczności z tego typu dolegliwościami, a która narażona jest na ich wystąpienie z racji kumulujących się przeciążeń w pracy. Dotyczy to zarówno pracujących fizycznie (dynamiczny wysiłek z dużymi obciążeniami w pochyleniu), jak i umysłowo (przeciążenia z powodu długotrwale przyjmowanych pozycji).
Wdrożenie zasad ergonomii i profilaktyki chorób narządu ruchu w miejscu pracy, może pozwolić tym osobom na uniknięcie bądź ograniczenie nawrotów, a pracodawcy na osiągnięcie znacznych oszczędności wynikających ze zmniejszenia absencji chorobowej zatrudnionych i zwiększenia wydajności pracy.

 

szkolenia z ergonomii

Standardowo szkolenie obejmuje:

Prezentację PowerPoint (od 40min. do maksymalnie 2godz.) uwzględniającą:

 • przyczyny i mechanizm powstawania bólu kręgosłupa i kończyn
 • patoanatomię i zaburzenia funkcjonalne towarzyszące chorobie
 • lokalizację i rodzaj objawów generowanych przez kręgosłup i pozostałe części narządu ruchu
 • zależność pomiędzy przyjmowanymi pozycjami i czynnościami wykonywanymi w pracy , a występowaniem dolegliwości bólowych
 • ergonomia miejsca pracy z uwzględnieniem różnego charakteru wykonywanych czynności
 • najskuteczniejsze ćwiczenia profilaktyczne w odniesieniu do każdego odcinka kręgosłupa z osobna (prezentacja uwzględnia proste ćwiczenia, które mogą być wykonywane w pracy i nie wymagają specjalnego przygotowania, czy też dużej ilości czasu)
 • optymalny wybór  i planowanie ogólnej aktywności ruchowej
 • postepowanie w przypadku wystąpienia bólu narządu ruchu

 

Zajęcia praktyczne:

 • demonstracja wykonywania ćwiczeń profilaktycznych z bezpośrednim udziałem uczestników
 • instruktaż z zakresu przyjmowania właściwej pozycji i prawidłowego wykonywania czynności w pracy z udziałem uczestników szkolenia


Dyskusję:

 • odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia

Reha-Lux
Szafranów 41
04-769 Warszawa

pon.
14:00 - 19:00
wt.
9:00 - 14:00
śr.
16:00 - 20:00
czw.
9:00 - 15:00