Usługi realizowane są średnio w ramach 3-4 wizyt

Pierwsza wizyta

Podczas pierwszej wizyty (przybliżony czas 90min.) terapeuta zbiera dokładny wywiad dotyczący: 
- zagrożeń i przeciążeń na jakie narażony jest narząd ruchu pacjenta z racji codziennych aktywności zawodowych, rodzinnych, hobbystycznych
- topografii, rodzaju i intensywności objawów, ewentualnych deficytów neurologicznych
- analizy zachowania się objawów w ciągu doby w zależności od przyjmowanych pozycji czy też wykonywanych czynności
- historii i leczenia poprzednich epizodów bólowych
- innych dolegliwości pacjenta, współistniejących z aktualnymi dolegliwościami
W dalszej kolejności terapeuta przeprowadza szczegółowe badanie przedmiotowe, na które składa się: 
- ocena postawy siedzącej, stojącej i krzywizn kręgosłupa
- test korekcji postawy
- badanie neurologiczne
- test utraty ruchu i prowokacji objawów
- test powtarzanymi ruchami i testy statyczne umożliwiające indywidualny dobór ćwiczenia
Analiza informacji uzyskanych z wywiadu i badania przedmiotowego, pozwala finalnie na wybór indywidualnie dobranych zaleceń i optymalnej strategii postępowania.

Wizyta kontrolna

Podczas wizyty kontrolnej (przybliżony czas 45min.) terapeuta zbiera informacje dotyczące:

- częstotliwości wykonywania ćwiczenia leczniczego
- wpływu ćwiczenia leczniczego na objawy
- realizacji przez pacjenta pozostałych zaleceń terapeutycznych i ich wpływu na objawy
- ogólnego wpływu zastosowanej terapii na stan pacjenta
W dalszej kolejności terapeuta przeprowadza szczegółowe badanie przedmiotowe, na które składa się:
- porównanie danych (badanie neurologiczne i test utraty ruchu) uzyskanych podczas pierwszej wizyty, do aktualnego stanu pacjenta
- ocena techniki wykonania ćwiczenia leczniczego, zaleconego na pierwszej wizycie
- dokładna ocena wpływu ćwiczenia na aktualne objawy pacjenta
- ewentualna korekta techniki ćwiczenia lub dobór nowego ćwiczenia leczniczego
Analiza informacji uzyskanych z wywiadu i badania kontrolnego, pozwala wytyczyć dalszą strategię postępowania

Trakcja kręgosłupa (wyciąg)

W przypadku niewielkiej liczby zespołów bólowych kręgosłupa, nie jest możliwe zniesienie ucisku struktur nerwowych poprzez wykorzystanie ćwiczeń, a nawet precyzyjnych zabiegów terapii manualnej. Brak korzystnych reakcji na leczenie dotyczy w szczególności dwóch grup pacjentów.   Do pierwszej należą pacjenci z przewlekle utrzymującymi się dolegliwościami, gdzie kumulujące się efekty wcześniejszych epizodów bólowych i upływ czasu doprowadził do zmian zwyrodnieniowych zawężających kanał kręgowy i przestrzenie międzykręgowe. W tej grupie najczęściej obserwuje się korzystną acz krótkotrwałą reakcję bezpośrednio po terapii, przy równoczesnym braku poprawy w dłuższej perspektywie czasu.         Do drugiej grupy należą chorzy zgłaszający się w chwili silnego zaostrzenia objawów. W tym przypadku, wszystkie próby stosowania ruchu w postaci ćwiczeń i terapii manualnej doprowadzają jedynie do nasilenia bólu.

Okazuje się, że w tych wydawać by się mogło beznadziejnych przypadkach, skutecznym narzędziem walki z chorobą może być użycie trakcji (wyciągu) kręgosłupa. Zadziwiającym jest niejednokrotnie, trwały efekt jaki można uzyskać stosując tę formę terapii. Jej skuteczność jest jednak zależna od wielu czynników.
Korzystne reakcje objawów na stosowanie trakcji kręgosłupa wyjaśniane są poprzez: 
- szybkie zmniejszenie obrzęku po ucisku korzenia nerwowego (trakcja zwiększa przestrzenie międzykręgowe)
- zmniejszenie/zniesienie ucisku w kanale kręgowym i przestrzeni międzykręgowej w efekcie rozciągania i zmiany położenia tkanek miękkich (dysku, zwłókniałych torebek stawowych i więzadeł). Nie dotyczy to jednak pacjentów ze zmianami trwałymi, sztywnymi (osteofity - "twarda stenoza").
Oczywiście, bezpieczne wykonywanie tego typu zabiegów, musi wiązać się ze ścisłą kontrolą terapeuty i pełnym monitorowaniem reakcji objawów.

- trakcja odcinka szyjnego (czas 15-25min. zależnie od reakcji objawów)
- trakcja odcinka lędźwiowego (czas 20-25min. zależnie od reakcji objawów)

Reha-Lux
Reha-Lux